Het bestuur

Telraam respectpunt

TV Hertog Jan: ....een club voor alle mensen!Deze slogan sierde de speciale uitgave van het Stennis en bouwboekje, in 2004. Opgetekend bij monde van Ridge Simon, in 2014 verkozen tot ‘vrijwilliger van het jaar’ en één van de bestuursleden van het eerste uur. Al sinds de oprichting van de tennisvereniging wordt er gestreefd naar een ledenbestand dat een afspiegeling is van de Erpse gemeenschap. Geen elitaire club. Met sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel. 

Bestuur TV Hertog Jan

Naam: E-mailadres:
Voorzitster: Yvette Bloemen fransenbloemen@gmail.com
Secretaris: 'VACATURE' secretariaat@tvhertogjan.nl
Penningmeester: René v/d Akker/Yvonne Janssen penningmeester@tvhertogjan.nl
Parkbeheer: 'VACATURE' clausmanders@gmail.com
Toernooien: 'VACATURE' jannie.ophey@home.nl
Barbeheer: Kristie Ruijs barbeheer@tvhertogjan.nl
Jeugdzaken: Daisy van Lith jeugd@tvhertogjan.nl
PR/sponsorzaken: Claus Manders clausmanders@gmail.com

Vacatures: Wij zoeken enthousiaste mensen voor de volgende functies: Secretaris en Toernooien. . Het is ook mogelijk om als 'ondersteunend lid' een taak uit te voeren, kost je minder tijd, je hoeft niet bij de bestuursvergaderingen aanwezig te zijn en je kunt meestal van thuis uit werken. Heb je interesse? Laat het dan weten aan iemand van het bestuur

Downloads: