Coronavirus en de AVG... even opletten

De privacywet AVG legt beperkingen op met betrekking tot informatie over clubrelaties en het coronavirus. Wat mag wel en wat niet? We zetten het voor je op een rij.

 

 

 

§  Registreren wie van de sporters besmet is, mag niet. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft. 

§  De vereniging mag andere personen niet vertellen als iemand besmet is, tenzij het betrokken lid hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn (dus met toestemming).

§  Je mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer te zijn hersteld.

§  Een club mag leden niet op koorts controleren.

§  Vragen over klachten als hoesten en koorts, zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een arts doen. Je mag wel vragen of het al wat beter gaat.

 Dus wat mag wel?

§  Als iemand besmet is, mag je daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.

§  Je mag leden vragen of ze op reis zijn geweest en waar. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals niet komen sporten.

§  Je kunt leden voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden).

Communiceer zo open mogelijk met elkaar, maar vraag toestemming aan betrokken leden. 

Gedragsregels Overzicht