Erpse ondernemers hangen....

Erpse Ondernemers hangen tijdens....

ERPSE ONDERNEMERS HANGEN TIJDENS SPONSORAVOND AAN DE LIPPEN VAN FRITS VAN EERD

RKVV Erp , De Korfrakkers en TV Hertog Jan houden tegenwoordig de sponsoravonden gezamenlijk. "Je hebt in een dorp als Erp toch vaak dezelfde sponsoren voor alle drie de verenigingen. Vandaar dat we het samenvoegden, want een ondernemer heeft het immers al druk genoeg." aldus voorzitter Yvette Bloemen van TV Hertog Jan

 

Het betekende een klein feestje dat Frits van Eerd, CEO van Jumbo Supermarkten, zich bereid verklaarde om op onze 2-jaarlijkse Erpse sponsoravond van de drie grootste sportclubs te komen spreken. Hieronder kunt u het verslag lezen over deze zeer geslaagde, gezellige en mooie avond. 

Downloads:

Sponsoren Overzicht